Leveringsvoorwaarden 

1: Cattery L’Ayquade kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de ná-verkoop gemaakte kosten door koper.

2: Eenzijdig gemaakte afspraken door koper, worden niet gehonoreerd.
Hieronder valt ook het terug eisen van aanbetaling door koper bij het afzien van de koop.
(of u wilt bijv. niet wachten tot de leeftijd van 13 weken met ophalen) Indien afgesproken is dat het kitten zal worden
opgehaald met 13 weken (of 16 weken buitenland) dient het kitten ook daadwerkelijk in deze week gehaald te worden
(gerekend vanaf de geboorte).Dus NIET eerder dan 13 weken (zie hier boven) en ook niet met 14 (17 weken buitenland) of later

ZONDER DAT DIT DUIDELIJK IS OVEREENGEKOMEN en de Cattery hiermee akkoord is gegaan!

Ook hier geen terugbetaling van de reservering, dit heeft te maken met het reserveren, de energie en tijd die daarin gestoken wordt
en het niet kunnen verkopen in deze periode van het kitten of de herplaatser.

3: Financieel overeengekomen afspraken, dienen te worden nagekomen door koper en kunnen niet gewijzigd worden.

4: Zoals boven de leveringsvoorwaarden genoemde eenzame opsluiting en het “zoeken naar een ander huisje”
cq: verhandelen van kittens/herplaatsers van Cattery L’Ayquade en het hierbij ontvangen van geld worden 
niet geaccepteerd. 
Evenals het meenemen van dieren of de bij het dier behorende papieren zonder aan de betaalafspraken te voldoen.

Hierop zal ofwel de dierenpolitie worden ingeschakeld ofwel juridische stappen worden ondernomen
en/of aangifte worden worden gedaan van diefstal. In alle gevallen zullen er stappen worden ondernomen.

Tevens gaat zoals boven genoemd ELK kitten of herplaatser verhuizen MET koopcontract.

***********************************************

Cattery L’Ayquade spreekt hierbij de hoop uit, nooit geconfronteerd te zullen worden met punt 4,
maar  alleen zoals zij gewend is;
berichten en foto’s van blije kopers, kittens/herplaatsers te mogen blijven ontvangen.