Leveringsvoorwaarden 

1: Cattery L’Ayquade kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de ná-verkoop gemaakte kosten door koper.

2: Eenzijdig gemaakte afspraken door koper, worden niet gehonoreerd.
Hieronder valt ook het terug eisen van aanbetaling door koper bij het afzien van de koop. U was nl. niet tot reserveren
verplicht; u hebt dit vrijwillig besloten ipv. Optie (belangstelling/wachtlijst) Bij reservering gaan wij voor u aan het werk
met het kitten van uw keuze en uw wensen (dit alleen binnen alle redelijkheid!) ; dit kost tijd en energie!
Dit is tevens met u besproken; alvorens u uw aanbetaling deed; er is u gevraagd of u akkoord ging met deze voorwaarden;
zo niet; dan NIET te reserveren maar gebruik te maken van de wachtlijst!
Hierin worden de juridische regels/termijnen in acht genomen; bij vragen staan wij u graag te woord!
(of u wilt bijv. niet wachten tot de leeftijd van 13 weken met ophalen)(1 of 2 dagen eerder ivm. bijv. het weekend
dat u graag het kitten wenst te verwelkomen is dus GEEN probleem wb. deze 13 weken; maar de ophaaldatum
moet wel in overleg wb. de MOGELIJKE datum/dag ook voor de Cattery; dus in goed overleg!
Indien afgesproken is dat het kitten zal worden opgehaald met 13 weken (of 16 weken buitenland)
dient het kitten ook daadwerkelijk in deze week gehaald te worden(gerekend vanaf de geboorte).
Dus NIET eerder dan 13 weken (zie hier boven) en ook niet met 15 (17 weken buitenland) of later;
TENZIJ in duidelijk overleg/gemaakte afspraken!

DUS:ZONDER DAT DIT DUIDELIJK IS OVEREENGEKOMEN en de Cattery hiermee akkoord is gegaan!

Ook hier geen terugbetaling van de reservering, dit heeft te maken met het reserveren, de energie en tijd die daarin gestoken wordt
en het niet kunnen verkopen in deze periode van het kitten of de herplaatser (zie ook hierboven omschreven) Dit = met u besproken
ALVORENS u uw reserverings-aanbetaling hebt gedaan.

3: Financieel overeengekomen afspraken, dienen te worden nagekomen door koper en kunnen niet gewijzigd worden.
(dus ook hier weer NIET zonder duidelijk overleg/vastleggen hiervan)

4: Zoals boven de leveringsvoorwaarden genoemde eenzame opsluiting en het “zoeken naar een ander huisje”
cq: verhandelen van kittens/herplaatsers van Cattery L’Ayquade en het hierbij ontvangen van geld worden 
niet geaccepteerd. 
Evenals het meenemen van dieren of de bij het dier behorende papieren zonder aan de betaalafspraken te voldoen.

Hierop zal ofwel de dierenpolitie worden ingeschakeld ofwel juridische stappen worden ondernomen
en/of aangifte worden worden gedaan van diefstal. In alle gevallen zullen er stappen worden ondernomen.

Tevens gaat zoals boven genoemd ELK kitten of herplaatser verhuizen MET koopcontract.

Mochten er vragen mbt het welzijn van onze kittens zijn ten tijde van de overdracht;
dan kan het zijn dat de overdracht word uitgesteld door Cattery L`Ayquade; maar NIET word gecanceld,
en er een nieuwe overdrachts-datum word overeengekomen, zodat wij ZEKER zijn dat onze kittens, maar
ook evt. herplaatsers en of Show/Fokdieren hun juiste huisjes hebben gevonden.

**************************************************************************************************

Cattery L’Ayquade spreekt hierbij de hoop uit, nooit geconfronteerd te zullen worden met punt 4,
maar  alleen zoals zij gewend is;
berichten en foto’s van blije kopers, kittens/herplaatsers te mogen blijven ontvangen.