Leveringsvoorwaarden 

1: Cattery L’Ayquade kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de ná-verkoop gemaakte kosten door koper.

2: Eenzijdig gemaakte afspraken door koper, worden niet gehonoreerd.
Hieronder valt ook het terug eisen van aanbetaling door koper bij het afzien van de koop.
Dit heeft te maken met het reserveren, de energie en tijd die daarin gestoken wordt
en het niet kunnen verkopen in deze periode van het kitten of de herplaatser.

3: Financieel overeengekomen afspraken, dienen te worden nagekomen door koper en kunnen niet gewijzigd worden.

4: Zoals boven de leveringsvoorwaarden genoemde eenzame opsluiting en het “zoeken naar een ander huisje”
cq: verhandelen van kittens/herplaatsers van Cattery L’Ayquade en het hierbij ontvangen van geld worden 
niet geaccepteerd. 
Evenals het meenemen van dieren of de bij het dier behorende papieren zonder aan de betaalafspraken te voldoen.

Hierop zal ofwel de dierenpolitie worden ingeschakeld ofwel juridische stappen worden ondernomen
en/of aangifte worden worden gedaan van diefstal. In alle gevallen zullen er stappen worden ondernomen.

Tevens gaat zoals boven genoemd ELK kitten of herplaatser verhuizen MET koopcontract.

***********************************************

Cattery L’Ayquade spreekt hierbij de hoop uit, nooit geconfronteerd te zullen worden met punt 4,
maar  alleen zoals zij gewend is;
berichten en foto’s van blije kopers, kittens/herplaatsers te mogen blijven ontvangen.